Over deze site

Nieuw:
14-01-2006: het verkolen van katoen
02-01-2006: filmpjes vuurboog
10-12-2005: film over gebruik vuurslag
04-12-2005: pagina over vuurslag
28-11-2005: site info 

27-11-2005: nieuwsblok toegevoegd op beginpagina

Binnenkort:
Pagina's over voedsel uit de natuur

 

 
 

      Home

      Vuur

      Contact

     

 

 

 

 

 

 

 

Nutten sonder krassen.

De Raven is van dier aert, dat hy zijn spyse niet en kan nuttighen sonder krassen of geluyt maken, 't welck van den Vos gemerckt zijnde (soo Esopus klapt) leyde hy laghen hoe hy den proye of aes van den Raven soude mogen bekomen. Bestondt hem met flatteren te prysen , van weghen zijn soeten sang. Dies hy ontsteecken met hovaerdye, zijn beck open dede om zijn konst te toonen, liet daerdoor zijn lecker beetjen vallen, nae wensch en begheeren vanden schalcken Vos, die dat terstondt tot zijn profyte ghenoot.

Horat. Tacitus si pasceret corvus haberet plus dapis et rixae multo minus invidiaeque.

En de Vossen zijn noch huydensdaeghs van de selve aert, zy zijn oock van wat coleur dat men mach imagineren.

 

 

Bushcraft

bijgewerkt op: 7 februari 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina over bushcraft, vuur maken, tondel, vuurslag, vuurboog